13.09.18 – HC Crim – HAM 046.2018 – Lesuma v State – Bail Ruling

judiciary.gov.fj > 13.09.18 - HC Crim - HAM 046.2018 - Lesuma v State - Bail Ruling > 13.09.18 – HC Crim – HAM 046.2018 – Lesuma v State – Bail Ruling