14.02.18 – HC Crim – HAA 92 of 2017 – Prashil Prakash v State – Judgment

judiciary.gov.fj > 14.02.18 - HC Crim - HAA 92 of 2017 - Prashil Prakash v State - Judgment > 14.02.18 – HC Crim – HAA 92 of 2017 – Prashil Prakash v State – Judgment