20.04.18 – HC Crim – HAM43.2018 – Malakai Talebula v State – Bail ruling

judiciary.gov.fj > 20.04.18 - HC Crim - HAM43.2018 - Malakai Talebula v State - Bail ruling > 20.04.18 – HC Crim – HAM43.2018 – Malakai Talebula v State – Bail ruling