27.03.18 – HC Civil – Labasa HBC 41.2015 – Wati v Prakash – Judgment

judiciary.gov.fj > 27.03.18 - HC Civil - Labasa HBC 41.2015 - Wati v Prakash - Judgment > 27.03.18 – HC Civil – Labasa HBC 41.2015 – Wati v Prakash – Judgment