29.06.2023_SC Crim_CAV0009 of 2021_Etonia Vosa v The State_Judgment_Jitoko, J

judiciary.gov.fj > 29.06.2023_SC Crim_CAV0009 of 2021_Etonia Vosa v The State_Judgment_Jitoko, J